Foto natječaj 2019

Turistička zajednica grada Gospića objavljuje natječaj za "NAJLJEPŠE FOTOGRAFIJE GRADA GOSPIĆA". Bilo da se fotografijom bavite profesionalno ili amaterski, sudjelujte u natječaju i osvojite vrijedne nagrade.

 

 

 

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA GOSPIĆA OBJAVLJUJE NATJEČAJ ZA
"NAJLJEPŠE FOTOGRAFIJE GRADA GOSPIĆA"

Opće odredbe
Natječajem se uređuju uvjeti i pravila za izbor najbolje fotografije motiva Grada Gospića sa okolicom.
Natječaj je otvoren za sve fotografe, amatere i profesionalce, punoljetne građane Republike Hrvatske, te foto klubove s područja Republike Hrvatske.
Sudionici foto natječaja su ravnopravni.
Slanjem fotografija svi sudionici ovoga natječaja potvrđuju prihvaćanje svih navedenih uvjeta i pravila.
Tema natječaja: Traži se najbolja fotografija Grada Gospića. ( Kulturni događaj, pejzaž,akcijska fotografija, turistička fotografija,prirodne ljepote.)

Veličina fotografije
Preporučljivo je fotografije snimiti u rezoluciji od minimalno 3000 pixela (po dužoj strani fotografije), minimalno 300 dpi, u JPEG (.jpg) formatu.
Pojedinačna fotografija može biti maksimalne veličine 25 MB.
Ukoliko fotografija nije zadovoljavajuće kvalitete, neće ući u izbor.
U prijavnici je potrebno ispuniti sljedeće podatke:
- Ime i prezime autora/ice
- Foto klub (ako da, koji)
- Adresa
- Kontakt telefon
- Kontakt e-mail (osobito ukoliko se razlikuje od onoga s kojega su radovi poslani)
- Popuniti tablicu s nazivima fotografija (redni broj, naziv fotografije, šifra)
- Elektronski poslana prijavnica smatra se potpisanom.
Prijava na natječaj je bez naknade.

Obrada fotografija
Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.
Fotografije se ne smiju obilježavati potpisima, oznakama, vodenim žigovima, identifikacijskim obilježjima autora i sl.

Slanje radova
Radovi se šalju elektronskim putem na adresu:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili ispisane na veličini 20 x 30 cm ili na CD-u na adresu Turističke zajednice Grada Gospića, Bana Ivana Karlovića 1, 53000 Gospić, zaključno do 20.9.2019. (Pobjednici će biti objavljeni u sklopu manifestacije Volim Hrvatsku-Volim svoj Grad, Jesen u Lici 2019.)
Ispunjavanjem prijavnice i slanjem fotografija sudionik prihvaća sve uvjete ovog natječaja.

Ocjenjivanje
Fotografije za izložbu, kao i one za nagrade, odabrat će Povjerenstvo izabrano od strane organizatora.
Sve odluke povjerenstva su konačne i neopozive. Povjerenstvo će radove ocjenjivati po ideji, tehničkoj kvaliteti, realizaciji, zanimljivosti i kvaliteti prikaza zadane teme.
Ukoliko povjerenstvo ocijeni da niti jedan od pristiglih radova ne udovoljava uvjetima i pravilima natječaja ili ne ispunjava kriterije ocjenjivanja, organizator zadržava pravo da ne izabere niti jedan rad.
Povjerenstvo će fotografije ocjenjivati bez saznanja o autoru/ici. Ime autora/ice će biti poznato djelatniku/cima organizatora zaduženima za zaprimanje fotografija.
O ishodu ocjenjivanja sudionici će biti obaviješteni elektronskim putem.

Nagrade
Nakon provedenog natječaja, povjerenstvo će izabrati tri najbolje fotografije i nagraditi ih novčanim nagradama: 
1. mjesto 1.000,00 kn,
2. mjesto 800,00 kn,
3. mjesto 500,00 kn.

Korištenje fotografija
Organizator pridržava pravo korištenja nagrađenih fotografija za potrebe promocije Grada Gospića, a autori se odriču prava na autorsku naknadu.
Osim nagrađenih fotografija, organizator može koristiti i druge pristigle fotografije na ovaj natječaj.

Završne odredbe
Svaki autor/ica snosi osobnu odgovornost za sadržaj (motiv i osobe) poslanih fotografija.
Svaki autor može sudjelovati sa najviše 5 fotografija.
Organizator zadržava pravo za eventualnim izmjenama uvjeta natječaja, o čemu je dužan pravodobno obavijestiti javnost na istim medijima kojima je objavljen i sam natječaj.

Sudjelujte i Vi u stvaranju najljepših fotografija našega grada.