Ribolov

Tradicija sportskog ribolova na području grada Gospića vrlo je duga i seže još u 1927. godinu kada je osnovana Sportsko ribolovna udruga "Lika".
Danas udruga gospodari rijekom Likom i njezinim pritocima Novčicom, Bogdanicom, Otešicom, Jadovom i Glamočnicom, te jezerom Kruščica što čini ukupno 155 kilometara vodotoka.

U vodama su zastupljene mnoge riblje vrste od kojih su najpoznatije pastrva, štuka, som, amur, klen, linjak i zlatni karas. U gornjim dijelovima vodotoka, podno Velebita, živi endemska riba "lički pijor" koja nastanjuje samo ove krške predjele.

Osim rijeka, sportskim ribolovcima posebno je atraktivno područje jezera Kruščica gdje obitavaju kapitalni primjerci somova od preko 90 kilograma, šarana preko 25 kilograma, štuke preko 15 kilograma, linjaka i klenova preko 3 kilograma.