Park prirode Velebit

Park prirode "Velebit" je najveći zaštićeni objekt prirode u Hrvatskoj. Obuhvaća reljefno i vegetacijski najznačajniju planinu ne samo Hrvatske već i Mediterana, koja je zbog svojih prirodnih vrijednosti i značenja za očuvanje biološke raznolikosti planete, u sklopu znanstvenog programa Man and Biosphere (MAB), poveljom UNESCO–a svrstana u mrežu međunarodnih rezervata biosfere. Prostor Velebita najznačajnije je endemsko čvorište flore i kopnene faune u Hrvatskoj. Velebitska degenija, hrvatsko zvonce, hrvatska sibireja, dugonogi šišmiš, tetrijeb gluhan, vuk, ris i mrki medvjed samo su neke od ugroženih vrsta koje obitavaju u ovom području. Jedan od glavnih razloga zaštite Velebita su i mnogobrojni kraški oblici, a o životu i djelatnosti čovjeka na ovome prostoru svjedoči i bogata kulturna baština Parka (Jozefinska, Terzijanska i Karolinska cesta, zdenac na Baškim Oštarijama, Pisani kamen, pastirski stanovi, mirila i drugo).
 

STAZA I: BRUŠANE – RIZVANUŠA – BRUŠANE
Početna točka staze nalazi se u selu Brušane kod skretanja za poučnu stazu "Terezijana" (izletište "Stara pila"). Staza skreće s glavne ceste Gospić - Karlobag na makadamsku cestu prema Brušanskoj dulibi, te prolazi kroz krajolik bogat raznim biljnim vrstama (glog, grab, šipak, lijeska, crni bor i bukva). Sa staze se pruža pogled na lokalne vrhove od kojih se posebno ističu Konjevača i Sadikovac. Nakon tri kilometra stiže se do proplanka uz koji teče potok Suvaja gdje se može zaustaviti i odmoriti se u natkrivenoj drvenoj kućici. Staza dalje presijeca Suvaju te nastavlja drugom stranom Brušanske dulibe. Na 9,3 kilometru od početne točke dolazi se na križanje gdje je moguće odabrati dva pravca: za Brušane (RUTA 1 A) ili za Rizvanušu (RUTA 1 B). RUTOM 1 A skreće se ulijevo u pravcu Brušana u koje se stiže nakon 3,3 kilometra. Nakon dolaska na glavnu cestu i skretanja ulijevo stiže se do početne točke. Skretanjem udesno nakon dolaska na glavnu cestu može se kroz selo Brušane doći do Rizvanuše. Ova varijanta je dugačka 14 kilometara. RUTA 1 B je duža ruta. Na križanju (9,3 kilometra) se nastavlja ravno u smjeru Rizvanuše. Staza prolazi kroz bukovu šumu i ljeti je osobno ugodna zbog hlada koji stvara, a s nje se pruža lijep pogled na dulibu i okolne vrhove. Na 17. kilometru dolazi se do pitoresknog podvelebitskog sela Rizvanuše od kojeg je staza dalje asfaltirana i vodi do spajanja na glavnu cestu Gospić - Karlobag. Zatim skreće lijevo i kroz Brušane se vraća na početnu točku.

Duljina staze: 24 kilometra.

 

STAZA II: BAŠKE OŠTARIJE – STUPAČINOVO – PRPIĆI
Početna točka staze je je ispred hotela "Velebno" nakon čega se skreće desno i glavnom cestom nastavlja dalje prema Karlobagu. Nakon 400 metara ponovno skreće desno prema selu Stupačinovo. Ovaj dio staze je asfaltiran i prolazi kroz bukovu šumu dok na 2,4 kilometru skreće ulijevo na makadam. S ovog područja pruža se pogled na Dabarske kukove s desne strane te se prolazi podno brda Badanj. Na 3,4 kilometru staza se počinje spuštati prema zaseoku Prpići gdje je potreban oprez zbog oštrog kamenja i blata, (manje iskusnim biciklistima preporuča se silazak s bicikla na ovoj dionici). Nakon 500 metara staza se spaja na užu asfaltnu cestu koja vodi do glavne ceste Gospić - Karlobag (5,1 kilometar). Prije silaska na glavnu cestu preporuča se odlazak na vidikovac Kubus s kojeg se pruža predivan pogled na otok Pag i more s jedne, te oštarijsku udolinu i velebitske vrhove s druge strane. Nedaleko vidikovca nalazi se planinarska kuća "Prpa". Glavnom cestom se vraćamo prema početnoj točki, odnosno hotelu "Velebno".

Duljina staze: 7 kilometara.