Park šuma Jasikovac

Jasikovac je mješoviti šumski ekosustav. Šumu karakterizira zajednica ptica te promatrajući njih možemo puno toga saznati o šumi. Jasikovac, kao kultivirana šuma, nastao je prije više od 270 godina zahvaljujući austrijskom generalu 1. ličke regimente Jasyku. Čuvajmo ga!

Stay safe
Stay safe
Stay safe
Stay safe
Safe Travels
Safe Travels
Apartmanija
Cimerfraj
Skip to content