Planinarenje

Visočica

Visočica je istaknut vrh osovljen nad strmom ličkom padinom Velebita. Zahvaljujući svojem položaju, to je jedan od najljepših vidikovaca na cijelom Velebitu, Vrh Visočice je bez sumnje najljepši vidikovac na Liku. Posebno je lijep i vidik i na nebrojene vrhove južnog Velebita.

Područje Visočice je floristički iznimno bogato, o čemu najbolje svjedoči podatak da je na njoj pronađeno i opisano oko 500 različitih biljnih vrsta.

Koordinate : N 44° 25′ 46.7” E 15° 22′ 17.0”

Prilazi : Rizvanuša – završni dio šumske ceste – ruševina Gojtanova doma – Visočica 3.30 h
Jelova ruja – Visočica 2 h
Prilazna cesta za Rizvanušu odvaja se s ceste Gospić – Karlobag u Brušanskom klancu, na desetom kilometru od Gospića, vodi kroz selo oko 3 km do kraja asfalta. Od kraja asfalta u Rizvanuši nastavlja se dalje makadamom i poslije izvora skreće d. odvojkom prema Visočici (treba skrenuti na drugom d. odvojku, koji je 200 m iza prvoga!). Tim krakom ceste za 16 km dolazi se u podnožje Visočice (na sat vremena hoda do vrha). Pješački uspon iz Rizvanuše prati slijepu šumsku cestu koja se uspinje pod sam vrh Visočice, krateći neke njezine zavoje. Budući da je pješački uspon do kraja ceste dugotrajan, najbolje je vozilom prići do okretišta ceste pod Visočicom.

Stay safe
Stay safe
Stay safe
Stay safe
Safe Travels
Safe Travels
Apartmanija
Cimerfraj
Skip to content